Списък на децата, родени през 2016 и 2017 година, приети в първа възрастова група "Делфини" за учебната 2019/2020 година. Печат
Списък на децата, родени през 2016 и 2017 година, приети в първа възрастова група "Делфини" за учебната 2019/2020 година.