Прием на деца за учебната 2019/2020 година Печат

УВАЖАЕМИ  РОДИТЕЛИ,

от 01.02.2019 г. започва подаването на заявления за кандидатстване и записване за деца за първа възрастова група през учебната 2019 / 2020 година. Родителите могат да кандидатстват за прием на деца, родени през 2016 година, както и за деца, родени през 2017 година, но навършили 2 години към 01.09.2019 г.

Необходимите документи за кандидатстване са:

  1. Заявление
  2. Копие от удостоверението за раждане на детето.

Условията на прием на деца, както и възможностите за ползване на предимство при класиране, можете да видите в НАРЕДБА за условията и реда за записване, отписване и преместване в общинските детски градини на територията на община Горна Оряховица.

Приложение № 1 към наредбата - Заявление за кандидатстване и записване, можете да изтеглите от меню „Документи“ , падащо меню „Прием на деца“.

Приемането на документите се извършва в детска градина „Бодра смяна“ – гр. Горна Оряховица, в периода 01.02.2019 г. – 30.04.2019 г. при директора на детското заведение г-жа Мариана Димитрова, а в отсъствие на директора – от Зав.АТС Теодора Андонова.