facebook
logotype
deco

Вие сте в:

img1
img2
img3
img4
img5
img6
Бюджет 2015 г.
  1. Първоначален бюджет - 2015 г.
  2. Отчет за касовото изпълнение на бюджета от 01.06.2015 г. до 30.06.2015 г.
  3. Отчет за изпълнението на бюджета за 2015 г.
  • Първоначален план на бюджет 2016 г.
  • трети файл под името Отчет за изпълнението на бюджет 2016 г. към 30.09.2016 г.