facebook
logotype
deco

Вие сте в:

img1
img2
img3
img4
img5
img6
За нас

snimka001ДГ „Бодра смяна” е първата в град Горна Оряховица, специално построена за детска градина през 1964-1965 година. Започва да работи с три  групи от 13.12.1965 г. Малко по-късно през учебната 1965/1966 година е открита и последната, четвърта група и така детската градина заработва с пълен капацитет.

Днес в ДГ „Бодра смяна” се отглеждат 111 деца на възраст от 3 до 7 години, разпределени в четири възрастови групи. Детската градина осъществява задължителната подготовка на децата една година преди постъпване в І клас.

 Нашата мисия е да осъществяваме държавната образователна политика по предучилищно възпитание и подготовка и съвместно със семейството да възпитаваме социално и емоционално зрели деца , успяващи в социалния и икономическия живот.

 Нашата визия:

Детската градина е обществена образователна институция, разполагаща с надежден кадрови ресурс за реализиране на следните приоритети:

  • подкрепяща игрово-образователна среда , която превръща детската градина в желана територия на детето;
  • педагогически технологии, рефлексивни на индивидуалното детско развитие и изяви;
  • професионална компетентност, адекватна на социалния статус на семейството и зачитаща различията.