facebook
logotype
deco

Вие сте в:

img1
img2
img3
img4
img5
img6
Родителска среща ПДФ Печат Е-мейл

Уважаеми родители,

На 26 октомври 2016 г. (сряда) от 17.30 ч Ви каним на родителска среща със следния

ДНЕВЕН РЕД: 

1. Избор на представители на родителите по групи  в събранието на родителите за избор на обществен съвет в ДГ „Бодра смяна“.

2. Разпределение на децата по групи и детски градини/училища във връзка с изпълнение на дейностите по проект BG16RFOP001-1.027-0001-C01 „Подобряване на образователната среда в град Горна Оряховица“ по Оперативна програма  „Региони в растеж“ 2014-2020.

Жанета Иванова-Атанасова –

Директор на ДГ „Бодра смяна“