facebook
logotype
deco

Вие сте в:

img1
img2
img3
img4
img5
img6
Свободно работно място - счетоводител ПДФ Печат Е-мейл

ЦДГ "Бодра смяна" обявява свободно работно място, считано от

01 август 2016 г. :

1. Работно място:

Длъжност: счетоводител –  щат: 0,5

2. Условия:

Трудов договор по чл. 67 ал. 1 т. 1 във връзка с чл. 70 от КТ (за неопределено време, със срок за изпитване).

Работно време – 4 часа.

3. Изисквания за заемане на длъжността:

 • висше образование, ОКС бакалавър/магистър по професионално направление Икономика;
 • компютърни умения – MS Office, приложен софтуер, интернет.

 

Предимство имат кандидатите със:

 • завършена специалност Счетоводство и еквивалентните на нея;
 • стаж като счетоводител в публичния сектор   / счетоводител;

Документи, които се подават при кандидатстване:

 1. Заявление .
 2. Професионална автобиография.
 3. Мотивационно писмо.
 4. Лична карта, която се представя за справка и се връща веднага на лицето.
 5. Документ за придобито образование, специалност, квалификация, правоспособност  (копие и оригинал за сверяване).

Документи, които са необходими за сключване на трудов договор:

 1. Документи за трудов стаж – общ и по специалността ( трудова книжка или УП обр. № 3 ).
 2. Документ за медицински преглед след преустановяване на работа по трудово правоотношение за срок над 3 месеца.
 3. Свидетелство за съдимост, ако са изтекли повече от шест месеца от прекратяване на последния трудов договор.
 4. Здравна книжка, валидна към датата на сключване на трудовия договор, и не по-малко от един месец след това.

Документи се приемат от 23.06.2016  г. до 28.06.2016 г. включително от 10 до 16.00 ч. в ЦДГ"Бодра смяна ".

 Лица за контакти: Жанета Иванова-Атанасова  - директор/ Теодора Андонова - ЗАС.