facebook
logotype
deco

Вие сте в:

img1
img2
img3
img4
img5
img6
Списък на децата, приети в Първа група през учебната 2017/2018 година ПДФ Печат Е-мейл

Списък

на децата,  приети в ПЪРВА възрастова група „Мики Маус“

през учебната 2017 / 2018 г.

№ по ред

Име, презиме, фамилия на детето

Предимство съгл. Наредба за условията и реда за записване , отписване и преместване в общинските детски градини на територията на Община Горна Оряховица

1.     

Ивайло Пламенов Бухалов

чл. 14 т. 7 

2.     

Карина Каприел Маркарова

чл. 14 т. 4 

3.     

Теодора Христова Стефанова

чл. 14 т. 7 

4.     

Туана Али Неджатин

чл. 14 т. 5 

5.     

Мелиса Али Неджатин

чл. 14 т. 5 

6.     

Иван Горанов Върбанов

чл. 14 т. 7 

Прием по пореден  входящ номер

7.     

Симеон Миленов Ризов

Р-118/01.02.2017 г.

8.     

Дария Стефанова Дриндолова

Р-120/01.02.2017 г.

9.     

Преслав Пламенов Маринов

Р-121/01.02.2017 г.

10.  

Атанас Венциславов Николов

Р-122/01.02.2017 г.

11.  

Стилиян Момчилов Петков

Р-123/01.02.2017 г.

12.  

Яна Миленова Димитрова

Р-124/01.02.2017 г.

13.  

Радослав Славеев Бекяров

Р-126/01.02.2017 г.

14.  

Даная Красимирова Григорова

Р-127/01.02.2017 г.

15.  

Марк Габриелов Григоров

Р-128/01.02.2017 г.

16.  

Симеон Константинов Гайдаров

Р-129/01.02.2017 г.

17.  

Никол Пламенова Йорданова

Р-130/01.02.2017 г.

18.  

Сияна Ангелин Бахчеванова

Р-132/02.02.2017 г.

19.  

Кристиана Красимирова Кушева

Р-133/02.02.2017 г.

20.  

Станислав Цветославов Кирилов      

Р-134/02.02.2017 г.

21.  

Полина Анатолиева Мутафова

Р-136/03.02.2017 г.

22.  

Стефан Росенов Евтимов

Р-137/07.02.2017 г.

23.  

Габриела Евстатиева Дачева

Р-139/13.02.2017 г.

24.  

Мария Мартинова Минчева

Р-142/20.02.2017 г.

25.  

Горан Илиев Горанов

Р-143/21.02.2017 г.

26.  

Вероника Христова Христова

Р-210/08.04.2017 г.

27.  

Белослава Божидар Божанкова

Р-215/25.04.2017 г.

Уважаеми родители,

 В срок от 10 календарни дни , до 19 май 2017 г. включително, трябва лично да потвърдите избора си на детска градина с декларация Приложение № 2 към Наредбата ( Декларацията можете да изтеглите от тук.).

Декларации се приемат от 8.00 ч до 17.00 ч в ДГ „Бодра смяна“.

Липсата на декларация или подаването на декларация с отказ от мястото в ДГ „Бодра смяна“ в този срок води до отпадане на детето от списъка на приетите деца.

№ по ред

Име, презиме, фамилия на детето

Предимство съгл. Наредба за условията и реда за записване , отписване и преместване в общинските детски градини на територията на Община Горна Оряховица 

1.      

Ивайло Пламенов Бухалов

чл. 14 т. 7 

2.      

Карина Каприел Маркарова

чл. 14 т. 4 

3.      

Теодора Христова Стефанова

чл. 14 т. 7 

4.      

Туана Али Неджатин

чл. 14 т. 5 

5.      

Мелиса Али Неджатин

чл. 14 т. 5 

6.      

Иван Горанов Върбанов

чл. 14 т. 7

Прием по пореден  входящ номер

7.      

Симеон Миленов Ризов

Р-118/01.02.2017 г.

8.      

Дария Стефанова Дриндолова

Р-120/01.02.2017 г.

9.      

Преслав Пламенов Маринов

Р-121/01.02.2017 г.

10.                        

Атанас Венциславов Николов

Р-122/01.02.2017 г.

11.                        

Стилиян Момчилов Петков

Р-123/01.02.2017 г.

12.                        

Яна Миленова Димитрова

Р-124/01.02.2017 г.

13.                        

Радослав Славеев Бекяров

Р-126/01.02.2017 г.

14.                        

Даная Красимирова Григорова

Р-127/01.02.2017 г.

15.                        

Марк Габриелов Григоров

Р-128/01.02.2017 г.

16.                        

Симеон Константинов Гайдаров

Р-129/01.02.2017 г.

17.                        

Никол Пламенова Йорданова

Р-130/01.02.2017 г.

18.                        

Сияна Ангелин Бахчеванова

Р-132/02.02.2017 г.

19.                        

Кристиана Красимирова Кушева

Р-133/02.02.2017 г.

20.                        

Станислав Цветославов Кирилов 

Р-134/02.02.2017 г.

21.                        

Полина Анатолиева Мутафова

Р-136/03.02.2017 г.

22.                        

Стефан Росенов Евтимов

Р-137/07.02.2017 г.

23.                        

Габриела Евстатиева Дачева

Р-139/13.02.2017 г.

24.                        

Мария Мартинова Минчева

Р-142/20.02.2017 г.

25.                        

Горан Илиев Горанов

Р-143/21.02.2017 г.

26.                        

Вероника Христова Христова

Р-210/08.04.2017 г.

27.                        

Белослава Божидар Божанкова

Р-215/25.04.2017 г.

 
Родителска среща ПДФ Печат Е-мейл

Уважаеми родители,

На 26 октомври 2016 г. (сряда) от 17.30 ч Ви каним на родителска среща със следния

ДНЕВЕН РЕД: 

1. Избор на представители на родителите по групи  в събранието на родителите за избор на обществен съвет в ДГ „Бодра смяна“.

2. Разпределение на децата по групи и детски градини/училища във връзка с изпълнение на дейностите по проект BG16RFOP001-1.027-0001-C01 „Подобряване на образователната среда в град Горна Оряховица“ по Оперативна програма  „Региони в растеж“ 2014-2020.

Жанета Иванова-Атанасова –

Директор на ДГ „Бодра смяна“

 

 
Прием на деца, родени през 2014 година ПДФ Печат Е-мейл
Приемът на деца, родени през 2014 година, за учебната 2017/2018 година започва на 1 септември 2016 г. от 9.00 ч.
Желещите родители  трябва  да подадат в ЦДГ „Бодра смяна” заявление, придружено от удостоверение за раждане на детето (ксерокопие и оригинал за сверяване, който се връща веднага).
Заявление за кандидатстване в детска градина можете да изтеглите от секция Документи – За кандидастване - Заявление за кандидатстване в детска градина.

Жанета Иванова-Атанасова
Директор на ЦДГ „Бодра смяна”
 
Лятна ваканция ПДФ Печат Е-мейл

Целодневна детска градина „Бодра смяна” ще бъде в лятна ваканция

от 1 август 2016 г.до 1 септември 2016 г.


На 1.09.2016 г.(четвъртък) и 2.09.2016 г.(петък) детската градина ще работи със слети групи.
Децата ще се приемат в детската градина на 01.09.2016 г., както следва:
- При отсъствия от 10 до 30 дни -   с медицинска бележка от личен лекар (удостоворевяща, че детето е здраво, няма контакт с ОЗБ и няма парзити);
- При отсъствия повече от 30 дни по епидемични показания (по разпореждане на здравните органи) – еднократен отрицателен резултат от изследване за патогенни чревни бактерии;
- При отсъствие повече от 2 месеца – еднократен отрицателен резултат за чревни паразити.
- При постъпване в детската градина след ваканцията родителите  заплащат постоянна такса за месец септември 2016 г. (с изключение на децата от ПГ „Мики Маус“).

Желаем Ви спокоен летен отдих!
Жанета Иванова-Атанасова
Директор на ЦДГ „Бодра смяна”

 
Свободно работно място - счетоводител ПДФ Печат Е-мейл

ЦДГ "Бодра смяна" обявява свободно работно място, считано от

01 август 2016 г. :

1. Работно място:

Длъжност: счетоводител –  щат: 0,5

2. Условия:

Трудов договор по чл. 67 ал. 1 т. 1 във връзка с чл. 70 от КТ (за неопределено време, със срок за изпитване).

Работно време – 4 часа.

3. Изисквания за заемане на длъжността:

 • висше образование, ОКС бакалавър/магистър по професионално направление Икономика;
 • компютърни умения – MS Office, приложен софтуер, интернет.

 

Предимство имат кандидатите със:

 • завършена специалност Счетоводство и еквивалентните на нея;
 • стаж като счетоводител в публичния сектор   / счетоводител;

Документи, които се подават при кандидатстване:

 1. Заявление .
 2. Професионална автобиография.
 3. Мотивационно писмо.
 4. Лична карта, която се представя за справка и се връща веднага на лицето.
 5. Документ за придобито образование, специалност, квалификация, правоспособност  (копие и оригинал за сверяване).

Документи, които са необходими за сключване на трудов договор:

 1. Документи за трудов стаж – общ и по специалността ( трудова книжка или УП обр. № 3 ).
 2. Документ за медицински преглед след преустановяване на работа по трудово правоотношение за срок над 3 месеца.
 3. Свидетелство за съдимост, ако са изтекли повече от шест месеца от прекратяване на последния трудов договор.
 4. Здравна книжка, валидна към датата на сключване на трудовия договор, и не по-малко от един месец след това.

Документи се приемат от 23.06.2016  г. до 28.06.2016 г. включително от 10 до 16.00 ч. в ЦДГ"Бодра смяна ".

 Лица за контакти: Жанета Иванова-Атанасова  - директор/ Теодора Андонова - ЗАС.

 

 


Страница 2 от 9