facebook
logotype
deco

Вие сте в:

img1
img2
img3
img4
img5
img6
Свободно работно място от 08.12.2014 г. ПДФ Печат Е-мейл

ЦДГ "Бодра смяна" обявява свободно работно място, считано от 08 декември 2014 г.:

1. Работно място:

Длъжност: младши учител / учител.

2. Условия:

Трудов договор за определено време, със срок за изпитване.

Работно време – 8 часа, на две смение, смените се редуват ежедневно.

3. Изисквания за заемане на длъжността:

-  висше образование, ОКС бакалавър/магистър по Предучилищна педагогика или ПНУП;

-  компютърни умения – MS Office, интернет;

-  владеене на един или повече чужди езици (немски, английски, руски) е предимство.

 Документи, които се подават при кандидатстване:

 1. Заявление .
 2. Професионална автобиография.
 3. Мотивационно писмо.
 4. Лична карта, която се представя за справка и се връща веднага на лицето.
 5. Документ за придобито образование, специалност, квалификация, правоспособност, научно звание, научна степен или професионално-квалификационна степен (копие и оригинал за сверяване).

 Документи, които са необходими за сключване на трудов договор:

 1. Документи за трудов стаж – общ и по специалността ( трудова книжка или УП обр. № 3 ).
 2. Документ за медицински преглед при първоначално постъпване на работа и след преустановяване на работа по трудово правоотношение за срок над 3 месеца.
 3. Свидетелство за съдимост, ако са изтекли повече от шест месеца от прекратяване на последния трудов договор.
 4. Здравна книжка, валидна към датата на кандидатстване и не по-малко от един месец след това.

 Документи се приемат от 01.12.2014  г. до 03.12.2014  г. включително от 10 до 17.00 ч. в ЦДГ"Бодра смяна ".

Лице за контакти: Жанета Иванова-Атанасова.

 Събеседване с кандидатите ще се проведе на 04.12.2014 г. в детската градина.

 
Прием на деца в I гр. за учебната 2014/2015 г. ПДФ Печат Е-мейл

Приемът на деца, родени през 2012 година, за учебната 2014/2015 година започва на 1 септември 2014 г. от 8.00 ч. 

Желещите родители  трябва  да подадат в ЦДГ „Бодра смяна” заявление, придружено от удостоверение за раждане на детето (ксерокопие и оригинал за сверка).

Заявление за кандидатстване в детска градина можете да изтеглите

от секция Документи – За кандидастване - Заявление за кандидатстване в детска градина. 

Жанета Иванова-Атанасова

Директор на ЦДГ „Бодра смяна”

 
Лятна ваканция ПДФ Печат Е-мейл

Целодневна детска градина „Бодра смяна” ще бъде в

ЛЯТНА ВАКАНЦИЯ

от 1 август 2014 г. до 1 септември 2014 г.

Децата ще се приемат в детската градина на 01.09.2014 г. с медицинска бележка от личен лекар (удостоворевяща, че детето е здраво, няма контакт с ОЗБ и няма парзити).

При постъпване в детската градина след ваканцията трябва да се заплати постоянна такса за месец септември 2014 г.

Желаем Ви спокоен и пълноценен летен отдих!

Жанета Иванова-Атанасова 

Директор на ЦДГ „Бодра смяна”

 
Родителска среща - Първа група на 15 май 2014 г. (четвъртък) от 17.30 ч ПДФ Печат Е-мейл
На вниманието на родителите на децата, родени през 2011 г. и приети в ПЪРВА група "Мечо Пух" през учебната 2014/2015 г.

Уважаеми родители,
На 15 май 2014 г. (четвъртък) от 17.30 ч Ви каним на нашата първа среща в детската градина.
Предлагаме ви възможност да се запознаем -
Вие :

 • с нашия екип;
 • с образователната среда;
 • с дневния режим;
 • с нашите приоритети.

Ние:

 • с Вашите очаквания;
 • с Вашите притеснения;
 • с Вашите предложения.

Смятаме, че е важно Вие и ние да сме заедно в името на най-добрия интерес на децата.
Можете да зададете Вашите въпроси и предварително на електронната поща на детската градина.
Очакваме ви!

Жанета Иванова-Атанасова
директор на ЦДГ "Бодра смяна"

 
ПДФ Печат Е-мейл

Списък

на децата, родени през 2011 година, които са приети

в І група „Мечо Пух” на ЦДГ „Бодра смяна”

за учебната 2014/2015 г.

 

Име, презиме, фамилия на детето

Забележка

Основен списък

1.

Виктория Стефанова Папазова

 

2.

Едже Огнянова Касабова

 

3.

Ина Миленова Пенева

 

4.

Жанета Георгиева Василева

 

5.

Венелина Стефчова Недева

Предимство по т.15.2 от ПДГ

6.

Даниела Бориславова Иванова

 

7.

Калина Ивайлова Георгиева

Дублирана в друга ДГ

8.

Матей Миленов Димитров

 

9.

Елица Николова Йорданова

 

10.

Яница Николова Йорданова

 

11.

Елия Боянова Михалева

 

12.

Димитър Асенов Митев

Предимство по т.15.2 от ПДГ

13.

Габриела Йорданова Атанасова

 

14.

Владимир Стефанов Кумпиков

Дублиран в друга ДГ

15.

Петър Петров Попов

 

16.

Никол Янкова Йорданова

 

17.

Виктория Илианова Иванова

 

18.

Кристиан Емилов Илиев

 

19.

Андриян Иванов Георгиев

 

20.

Магдалена Христова Петракиева

 

21.

Дария Валентинова Косева

Дублирана в друга ДГ

22.

Петя Петрова Венкова

Дублирана в друга ДГ

23.

Преслава Иванова Дянкова

Дублирана в друга ДГ

24.

Стефан Любомиров Кочовски

 

25.

Виктория Христова Бончева

 

26.

Теодор Свиленов Тутеков

Дублиран  в друга ДГ

27.

Преслава Станимирова Пенева

 

28.

Магдалена Петрова Николова

Дублирана в друга ДГ

29.

Алекс Йорданов Стефанов

Дублиран в друга ДГ

30.

Кристиян Николаев Минчев

Дублиран в друга ДГ

31.

Сияна Бориславова Ангелова

 

Резерви

32.

Никол Николаева Минчева

Дублирана в друга ДГ

33.

Ивет Маринова Стоева

 

34.

Надя Кадирова Заимова

 

35.

Габриела Мирославова Ангелова

Дублирана в друга ДГ

36.

Кристина Емилова Енчева

 

37.

Денислав Димитров Цареев

 

38.

Ивелина Теодорова Ангелова

Дублирана в друга ДГ

39.

Кристиан Емилов Христов

 

40.

Християна Валентинова Касакова

 

Настоящият списък не е оканчателен.

Очакваме всички родители от основния списък в тридневен срок, считано от 02 април 2014 г до 04 април 2014 г. включително в рамките на работното време на детската градина да потвърдят или откажат заетото място. В противен случай децата отпадат от списъка.

 


Страница 5 от 9