facebook
logotype
deco

Вие сте в:

img1
img2
img3
img4
img5
img6
Свободно работно място ПДФ Печат Е-мейл

ЦДГ "Бодра смяна" обявява свободно работно място, считано от 05 октомври 2015 г.:
1. Работно място:

Длъжност: учител – 1 бр.

2. Условия:

Трудов договор по чл. 67 ал. 1 т. 1 във връзка с чл. 70 от КТ (за определено време, със срок за изпитване) .
Работно време – 8 часа, в т. ч. 6 часа задължителна норма на преподавателска работа; на две смени - смените се редуват ежедневно.

3. Изисквания за заемане на длъжността:

  •  висше образование, ОКС : бакалавър/магистър по Предучилищна педагогика или ПНУП;
  •  минимален стаж като учител в детска градина – 2 години.
  •  компютърни умения – MS Office, интернет;
  •  владеене на музикален инструмент е предимство
  •  владеене на един или повече чужди езици (немски, английски, руски) е предимство.

 Документи, които се подават при кандидатстване:
1. Заявление .
2. Професионална автобиография.
3. Мотивационно писмо.
4. Лична карта, която се представя за справка и се връща веднага на лицето.
5. Документ за придобито образование, специалност, квалификация, правоспособност, научно звание, научна степен или професионално-квалификационна степен (копие и оригинал за сверяване).

Документи, които са необходими за сключване на трудов договор:
1. Документи за трудов стаж – общ и по специалността ( трудова книжка или УП обр. № 3 ).
2. Документ за медицински преглед след преустановяване на работа по трудово правоотношение за срок над 3 месеца.
3. Свидетелство за съдимост, ако са изтекли повече от шест месеца от прекратяване на последния трудов договор.
4. Здравна книжка, валидна към датата на кандидатстване и не по-малко от един месец след това.

Документи се приемат от16.09.2015 г. до 23.09.2015 г. включително от 10 до 16.00 ч. в ЦДГ "Бодра смяна ".
Лица за контакти: Жанета Иванова-Атанасова - директор/ Теодора Андонова - ЗАС.
Събеседване с кандидатите ще се проведе на 25.09.2015 г. (петък) в детската градина.

 
Свободно работно място за младши учител/ учител по музика ПДФ Печат Е-мейл
ЦДГ "Бодра смяна" обявява свободно работно място, считано от 15.09. 2015 г.:

Работно място:
Длъжност: младши учител / учител по музика .

Условия:
Трудов договор по чл. 114 от КТ, за определено време, със срок за изпитване.
Работно време – до 40 часа седмично : два дни в седмицата по четири часа, в т.ч 4 часа задължителна норма на преподавателска работа.

Изисквания за заемане на длъжността:
- висше образование, ОКС бакалавър/магистър по музикална педагогика , Предучилищна педагогика или ПНУП;
-умение за работа със синтезатор Korg Pa 50 sd - задължително условие.
- компютърни умения – за създаване и редактиране на MIDI файлове, MS Office, интернет;
- владеене на един или повече чужди езици (немски, английски, руски) е предимство.

Документи, които се подават при кандидатстване:
Заявление .
Професионална автобиография.
Мотивационно писмо.
Лична карта, която се представя за справка и се връща веднага на лицето.
Документ за придобито образование, специалност, квалификация, правоспособност, научно звание, научна степен или професионално-квалификационна степен (копие и оригинал за сверяване).

Документи, които са необходими за сключване на трудов договор:
Документи за трудов стаж – общ и по специалността ( трудова книжка или УП обр. № 3 ).
Документ за медицински преглед при първоначално постъпване на работа и след преустановяване на работа по трудово правоотношение за срок над 3 месеца.
Свидетелство за съдимост, ако са изтекли повече от шест месеца от прекратяване на последния трудов договор.
Здравна книжка, валидна към датата на кандидатстване и не по-малко от един месец след това.

Документи се приемат от 01.09..2015 г. до 10.09.2015 г. включително от 10 до 16.00 ч. в ЦДГ "Бодра смяна ".

Лица за контакти: Жанета Иванова-Атанасова - директор/ Теодора Андонова - ЗАС.

 
Прием на деца, родени през 2013 година ПДФ Печат Е-мейл

Приемът на деца, родени през 2013 година,за учебната 2016/2017 година започва на 1 септември 2015 г. от 9.00 ч. 

Желещите родители  трябва  да подадат в ЦДГ „Бодра смяна” заявление, придружено от удостоверение за раждане на детето (ксерокопие и оригинал засверка).

Заявление за кандидатстване в детска градина можете да изтеглите

от секция Документи – За кандидастване - Заявление за кандидатстване в детска градина.

Жанета Иванова-Атанасова

Директор на ЦДГ „Бодра смяна”

 
Родителска среща "Делфини" ПДФ Печат Е-мейл
На вниманието на родителите на децата, родени през 2012 г.

и приети в ПЪРВА група "Делфини" през учебната 2015/2016 г.

Уважаеми родители,
На 13 май 2015 г. (сряда) от 17.30 ч Ви каним на нашата първа среща в детската градина.
Ще говорим за Вашите очаквания и нашите приоритети.
Можете да зададете Вашите въпроси и предварително на електронната поща на детската градина.
Очакваме ви!
Жанета Иванова-Атанасова
директор на ЦДГ "Бодра смяна"

 
Прием 2015 ПДФ Печат Е-мейл

Списък

на децата, родени през 2012 година, които са приети

в І група „Делфини” на ЦДГ „Бодра смяна”

за учебната 2015/2016 г.

 

№ по ред

 

Име, презиме, фамилия на детето

1.

Христиан Димитров Москов

2.

Емилиян Светославов Стойков

3.

Деница Станимирова Маринова

4.

Мартин Маринов Марков

5.

Деница Христова Иванова

6.

Деница Стоянова Петрова

7.

Стефани Красимирова Ненова

8.

Боряна Калинова Пенчева

9.

Радост Димитрова Станева

10.

Мартин Борисов Стефанов

11.

Пресияна Пенчева Гронева

12.

Диян Миленов Стефанова

13.

Михаела Михаилова Табакова

14.

Мариян Мариянов Кудрявцев

15.

Илиан Константинов Страшилов

16.

Виктор Цветомиров Канев

17.

Иво Пламенов Петракиев

18.

Даная Свиленова Кънчева

19.

Милен Наталиев Ганчев

20.

Габриела Цанкова Маймарова

21.

Димитър Христов Стефанов

22.

Даниел Мирославов Христов

 

Уважаеми родители,

Очакваме Ви, считано от 02 април 2015 г.(четвъртък)  до 07 април 2015 г.(вторник) включително  в рамките на работното време на детската градина, за да потвърдите писмено заетото място.
Декларация за потвърждаване, че Вашето дете ще заеме място в ЦДГ „Болдра смяна“, можете да изтеглите от
Секция Документи -За кандидастване- Декларация за първа група .

Очакваме Ви !

 


Страница 4 от 9