facebook
logotype
deco

Вие сте в:

img1
img2
img3
img4
img5
img6
Свободно работно място ПДФ Печат Е-мейл

ЦДГ "Бодра смяна" обявява свободно работно място, считано от 28 септември 2015 г.:

1. Работно място:

Длъжност: учител – 1 бр.

2. Условия:

Трудов договор по чл. 67 ал. 1 т. 1 във връзка с чл. 70 от КТ (за определено време, със срок за изпитване).

Работно време – 8 часа, в т. ч. 6 часа задължителна норма на преподавателска работа; на две смени - смените се редуват ежедневно.

3. Изисквания за заемане на длъжността:

 • висше образование, ОКС : бакалавър/магистър по Предучилищна педагогика или ПНУП;
 • минимален стаж като учител в детска градина – 2 години.
 • компютърни умения – MS Office, интернет;
 • владеене на музикален инструмент е предимство
 • владеене на един или повече чужди езици (немски, английски, руски) е предимство.

 

Документи, които се подават при кандидатстване:

 1. Заявление .
 2. Професионална автобиография.
 3. Мотивационно писмо.
 4. Лична карта, която се представя за справка и се връща веднага на лицето.
 5. Документ за придобито образование, специалност, квалификация, правоспособност, научно звание, научна степен или професионално-квалификационна степен (копие и оригинал за сверяване).

 

Документи, които са необходими за сключване на трудов договор:

 1. Документи за трудов стаж – общ и по специалността ( трудова книжка или УП обр. № 3 ).
 2. Документ за медицински преглед след преустановяване на работа по трудово правоотношение за срок над 3 месеца.
 3. Свидетелство за съдимост, ако са изтекли повече от шест месеца от прекратяване на последния трудов договор.
 4. Здравна книжка, валидна към датата на кандидатстване и не по-малко от един месец след това.

 

Документи се приемат от16.09.2015  г. до 23.09.2015  г. включително от 10 до 16.00 ч. в ЦДГ "Бодра смяна ".

Лица за контакти: Жанета Иванова-Атанасова  - директор/ Теодора Андонова - ЗАС.

Събеседване с кандидатите ще се проведе на 25.09.2015 г. (петък) в детската градина.

 

 
Свободно работно място ПДФ Печат Е-мейл

ЦДГ "Бодра смяна" обявява свободно работно място, считано от 05 октомври 2015 г.:
1. Работно място:

Длъжност: учител – 1 бр.

2. Условия:

Трудов договор по чл. 67 ал. 1 т. 1 във връзка с чл. 70 от КТ (за определено време, със срок за изпитване) .
Работно време – 8 часа, в т. ч. 6 часа задължителна норма на преподавателска работа; на две смени - смените се редуват ежедневно.

3. Изисквания за заемане на длъжността:

 •  висше образование, ОКС : бакалавър/магистър по Предучилищна педагогика или ПНУП;
 •  минимален стаж като учител в детска градина – 2 години.
 •  компютърни умения – MS Office, интернет;
 •  владеене на музикален инструмент е предимство
 •  владеене на един или повече чужди езици (немски, английски, руски) е предимство.

 Документи, които се подават при кандидатстване:
1. Заявление .
2. Професионална автобиография.
3. Мотивационно писмо.
4. Лична карта, която се представя за справка и се връща веднага на лицето.
5. Документ за придобито образование, специалност, квалификация, правоспособност, научно звание, научна степен или професионално-квалификационна степен (копие и оригинал за сверяване).

Документи, които са необходими за сключване на трудов договор:
1. Документи за трудов стаж – общ и по специалността ( трудова книжка или УП обр. № 3 ).
2. Документ за медицински преглед след преустановяване на работа по трудово правоотношение за срок над 3 месеца.
3. Свидетелство за съдимост, ако са изтекли повече от шест месеца от прекратяване на последния трудов договор.
4. Здравна книжка, валидна към датата на кандидатстване и не по-малко от един месец след това.

Документи се приемат от16.09.2015 г. до 23.09.2015 г. включително от 10 до 16.00 ч. в ЦДГ "Бодра смяна ".
Лица за контакти: Жанета Иванова-Атанасова - директор/ Теодора Андонова - ЗАС.
Събеседване с кандидатите ще се проведе на 25.09.2015 г. (петък) в детската градина.

 
Свободно работно място за младши учител/ учител по музика ПДФ Печат Е-мейл
ЦДГ "Бодра смяна" обявява свободно работно място, считано от 15.09. 2015 г.:

Работно място:
Длъжност: младши учител / учител по музика .

Условия:
Трудов договор по чл. 114 от КТ, за определено време, със срок за изпитване.
Работно време – до 40 часа седмично : два дни в седмицата по четири часа, в т.ч 4 часа задължителна норма на преподавателска работа.

Изисквания за заемане на длъжността:
- висше образование, ОКС бакалавър/магистър по музикална педагогика , Предучилищна педагогика или ПНУП;
-умение за работа със синтезатор Korg Pa 50 sd - задължително условие.
- компютърни умения – за създаване и редактиране на MIDI файлове, MS Office, интернет;
- владеене на един или повече чужди езици (немски, английски, руски) е предимство.

Документи, които се подават при кандидатстване:
Заявление .
Професионална автобиография.
Мотивационно писмо.
Лична карта, която се представя за справка и се връща веднага на лицето.
Документ за придобито образование, специалност, квалификация, правоспособност, научно звание, научна степен или професионално-квалификационна степен (копие и оригинал за сверяване).

Документи, които са необходими за сключване на трудов договор:
Документи за трудов стаж – общ и по специалността ( трудова книжка или УП обр. № 3 ).
Документ за медицински преглед при първоначално постъпване на работа и след преустановяване на работа по трудово правоотношение за срок над 3 месеца.
Свидетелство за съдимост, ако са изтекли повече от шест месеца от прекратяване на последния трудов договор.
Здравна книжка, валидна към датата на кандидатстване и не по-малко от един месец след това.

Документи се приемат от 01.09..2015 г. до 10.09.2015 г. включително от 10 до 16.00 ч. в ЦДГ "Бодра смяна ".

Лица за контакти: Жанета Иванова-Атанасова - директор/ Теодора Андонова - ЗАС.

 
Прием на деца, родени през 2013 година ПДФ Печат Е-мейл

Приемът на деца, родени през 2013 година,за учебната 2016/2017 година започва на 1 септември 2015 г. от 9.00 ч. 

Желещите родители  трябва  да подадат в ЦДГ „Бодра смяна” заявление, придружено от удостоверение за раждане на детето (ксерокопие и оригинал засверка).

Заявление за кандидатстване в детска градина можете да изтеглите

от секция Документи – За кандидастване - Заявление за кандидатстване в детска градина.

Жанета Иванова-Атанасова

Директор на ЦДГ „Бодра смяна”

 
Родителска среща "Делфини" ПДФ Печат Е-мейл
На вниманието на родителите на децата, родени през 2012 г.

и приети в ПЪРВА група "Делфини" през учебната 2015/2016 г.

Уважаеми родители,
На 13 май 2015 г. (сряда) от 17.30 ч Ви каним на нашата първа среща в детската градина.
Ще говорим за Вашите очаквания и нашите приоритети.
Можете да зададете Вашите въпроси и предварително на електронната поща на детската градина.
Очакваме ви!
Жанета Иванова-Атанасова
директор на ЦДГ "Бодра смяна"

 


Страница 4 от 9