facebook
logotype
deco

Вие сте в:

img1
img2
img3
img4
img5
img6
Родителска среща ПДФ Печат Е-мейл

Уважаеми родители,

На 26 октомври 2016 г. (сряда) от 17.30 ч Ви каним на родителска среща със следния

ДНЕВЕН РЕД: 

1. Избор на представители на родителите по групи  в събранието на родителите за избор на обществен съвет в ДГ „Бодра смяна“.

2. Разпределение на децата по групи и детски градини/училища във връзка с изпълнение на дейностите по проект BG16RFOP001-1.027-0001-C01 „Подобряване на образователната среда в град Горна Оряховица“ по Оперативна програма  „Региони в растеж“ 2014-2020.

Жанета Иванова-Атанасова –

Директор на ДГ „Бодра смяна“

 

 
Прием на деца, родени през 2014 година ПДФ Печат Е-мейл
Приемът на деца, родени през 2014 година, за учебната 2017/2018 година започва на 1 септември 2016 г. от 9.00 ч.
Желещите родители  трябва  да подадат в ЦДГ „Бодра смяна” заявление, придружено от удостоверение за раждане на детето (ксерокопие и оригинал за сверяване, който се връща веднага).
Заявление за кандидатстване в детска градина можете да изтеглите от секция Документи – За кандидастване - Заявление за кандидатстване в детска градина.

Жанета Иванова-Атанасова
Директор на ЦДГ „Бодра смяна”
 
Лятна ваканция ПДФ Печат Е-мейл

Целодневна детска градина „Бодра смяна” ще бъде в лятна ваканция

от 1 август 2016 г.до 1 септември 2016 г.


На 1.09.2016 г.(четвъртък) и 2.09.2016 г.(петък) детската градина ще работи със слети групи.
Децата ще се приемат в детската градина на 01.09.2016 г., както следва:
- При отсъствия от 10 до 30 дни -   с медицинска бележка от личен лекар (удостоворевяща, че детето е здраво, няма контакт с ОЗБ и няма парзити);
- При отсъствия повече от 30 дни по епидемични показания (по разпореждане на здравните органи) – еднократен отрицателен резултат от изследване за патогенни чревни бактерии;
- При отсъствие повече от 2 месеца – еднократен отрицателен резултат за чревни паразити.
- При постъпване в детската градина след ваканцията родителите  заплащат постоянна такса за месец септември 2016 г. (с изключение на децата от ПГ „Мики Маус“).

Желаем Ви спокоен летен отдих!
Жанета Иванова-Атанасова
Директор на ЦДГ „Бодра смяна”

 
Свободно работно място - счетоводител ПДФ Печат Е-мейл

ЦДГ "Бодра смяна" обявява свободно работно място, считано от

01 август 2016 г. :

1. Работно място:

Длъжност: счетоводител –  щат: 0,5

2. Условия:

Трудов договор по чл. 67 ал. 1 т. 1 във връзка с чл. 70 от КТ (за неопределено време, със срок за изпитване).

Работно време – 4 часа.

3. Изисквания за заемане на длъжността:

 • висше образование, ОКС бакалавър/магистър по професионално направление Икономика;
 • компютърни умения – MS Office, приложен софтуер, интернет.

 

Предимство имат кандидатите със:

 • завършена специалност Счетоводство и еквивалентните на нея;
 • стаж като счетоводител в публичния сектор   / счетоводител;

Документи, които се подават при кандидатстване:

 1. Заявление .
 2. Професионална автобиография.
 3. Мотивационно писмо.
 4. Лична карта, която се представя за справка и се връща веднага на лицето.
 5. Документ за придобито образование, специалност, квалификация, правоспособност  (копие и оригинал за сверяване).

Документи, които са необходими за сключване на трудов договор:

 1. Документи за трудов стаж – общ и по специалността ( трудова книжка или УП обр. № 3 ).
 2. Документ за медицински преглед след преустановяване на работа по трудово правоотношение за срок над 3 месеца.
 3. Свидетелство за съдимост, ако са изтекли повече от шест месеца от прекратяване на последния трудов договор.
 4. Здравна книжка, валидна към датата на сключване на трудовия договор, и не по-малко от един месец след това.

Документи се приемат от 23.06.2016  г. до 28.06.2016 г. включително от 10 до 16.00 ч. в ЦДГ"Бодра смяна ".

 Лица за контакти: Жанета Иванова-Атанасова  - директор/ Теодора Андонова - ЗАС.

 

 
Родителска среща 1 група - 12.05.2016 г. ПДФ Печат Е-мейл
На вниманието на родителите на децата,родени през 2013 г.,приети в ПЪРВА група "Пчелички"през учебната 2016/2017 г.

Уважаеми родители,

На 12 май 2016 г. (четвъртък) от 17.30 ч Ви каним на нашата първа среща в детската градина.

Ще говорим за Вашите очаквания и нашите приоритети.

Можете да зададете Вашите въпроси и предварително на електронната поща на детската градина – Е-мейл адресът e защитен от спам ботове. .

Очакваме ви!

Жанета Иванова-Атанасова

директор на ЦДГ "Бодра смяна"

 


Страница 1 от 8